Etyka biznesu, ESG, Etyka AI

Artykuły, Raporty, Komentarze

ESG3

ESG

10 grudnia 2021 – w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka – odbyła się premiera raportu UN Global Compact Network Poland „Biznes i prawa człowieka – 10 lat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka”.

W raporcie znajduje się kilka moich myśli na temat praw człowieka i sztucznej inteligencji oraz na temat wdrażania praw człowieka do polityk i praktyk inwestycyjnych.

Koncepcja etyki biznesu, która inspiruje do bycia lepszym i zachęca do kreatywnego tworzenia rozwiązań biznesowych na rzecz dobra przyświecała projektowi opracowania Kodeksu etyki dla branży e-commerce.
Jedenaście zasad składających się na Kodeks odnosi się do najważniejszych obszarów działalności handlu elektronicznego.
Sam Kodeks, argumenty za tym, aby branże opracowywały standardy etycznego postępowania oraz podpowiedź jak wdrożyć infrastrukturę etyczną w firmie znajdują się w raporcie e-Izby „Odpowiedzialny e-commerce”.  

Mnie osobiście cieszy, że namysł teoretyczny, który zawarłem w książce „Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu” ma swoje praktyczne implikacje.

Kiedyś bioetyka rozwinęła się jako odpowiedź na postęp techniki, który wyprzedzał regulacje prawne i nierzadko naruszał normy etyczne, ale otwierał drzwi do lepszych rozwiązań ratujących życie i zdrowie. Obecnie systemy sztucznej inteligencji w sektorze zdrowia niosą ze sobą podobną wielką obietnicę, natomiast napotykają na nie mniejsze dylematy moralne, których rozwiązanie wymaga połączenia wiedzy z zakresu etyki AI, etyki lekarskiej, bioetyki i specyfiki całego sektora.

O tych wyzwaniach piszę w raporcie „Potencjał Sztucznej Inteligencji w Sektorze Ochrony Zdrowia” przygotowanym przez Fundację AI Law Tech na zlecenie Microsoft.

Książki

Nagrody

Nagroda główna Forbes w kategorii "Odpowiedzialny Kapitał"

ESG Professional
of the Year

Pióro Odpowiedzialności
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kontak

srokarob@yahoo.com