Etyka AI

Nowe technologie, a zwłaszcza rozwiązania biznesowe bazujące na systemach sztucznej inteligencji stanowią jedeno z największych wyzwań współczesnej etyki biznesu.
Wpływ systemów sztucznej inteligencji na pojedynczego człowieka i całe społeczeństwa już jest olbrzymi, a przyszłych skutków nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Dlatego konieczne jest budowanie wrażliwości i wyobraźni etycznej zarówno wśród twórców AI jak i odbiorców rozwiązań opartych na systemach sztucznej inteligencji.


Sroka R. (2021). Wyzwania etyczne AI w sektorze zdrowia, w: R. Siewiorek, M. Lach-Kuśnierz (red). Iloraz Sztucznej Inteligencji vol 4. Potencjał Sztucznej Inteligencji w Sektorze Ochrony Zdrowia, Fundacja AI Law Tech, Warszawa

Sroka R. 92018). Założenia do strategii AI w Polsce. Plan działań Ministerstwa Cyfryzacji. Członek zespołu przygotowującego części rozdziału „Etyka i prawo”, Warszawa.


Sroka R. (2021). Etyczny e-commerce, w: Odpowiedzialny e-commerce. Raport e-Izby 2021, Izba Gospodarki Elektronicznej, Warszawa, s. 84-117.

Sroka R. (2019). Modele i warunki rozwoju etyki sztucznej inteligencji w biznesie, Prakseologia nr 161/2019, s. 271-290.

Sroka R. (2018). Rozbroić tykającą bombę. Etyka nowych technologii, innowacji i sztucznej inteligencji, w: Zarządzanie z ludzką twarzą Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych, Laboratorium Więzi, Warszawa, s. 133 – 143. 

 

Sroka R. (2018). Próba uzasadnienia potrzeby nowych ośrodków etycznej interpretacji zmian społecznych i gospodarczych powstających pod wpływem technologii komunikacyjnych, Media Business Culture, Wydawnictwo Uniwersytet Gdańskiego, s. 155 – 172.

Sroka R. (2017). Wpływ innowacji technologicznych na etyczne postawy w gospodarce. Wybrane przykłady, Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie”, nr 112/2017, Politechnika Śląska, Katowice, s. 345 – 358.

Sroka R. (2021). Prawa człowieka i prawa pracownicze w sidłach sztucznej inteligencji, w: Biznes i prawa człowieka. 10 lat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, red. Marcin Kilanowski, Warszawa.