ESG

Odpowiedzialne inwestowanie, którego przejawem jest uwzględniania czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego w politykach i decyzjach inwestycyjnych jest jednym z najważniejszych trendów w świecie finansów.

Poniżej znajdują się zredagowane lub napisane przeze mnie raporty, przewodniki i artykuły poświęcone temu zagadnieniu.

Sroka R. (red.) (2017). Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, EY, GES, Warszawa

Sroka R. (red.) (2016). Raportowanie niefinansowe. Wartość dla spółek i inwestorów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, EY, GES, Warszawa

 

Sroka R. (red.) (2014). Raportowanie danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting, GES, Warszawa

Sroka R. (red.) (2013). Transparentność w obszarze ESG jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting, GES, Warszawa

Sroka R. (red.) (2012). Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Accreo Taxand, GES, Warszawa

 

Dymowski J., Sroka R. i inni, (2017). Standard Informacji Niefinansowej, Fundacja Standardów Raportowania, Warszawa

Sroka R., Grzymisławski A., Kustra A. (2013). Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa

Sroka, R. (red.) (2011). Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania, Pracodawcy RP, Warszawa

Sroka R. (red.) (2011). Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe, Pracodawcy RP, Warszawa

Sroka, R., Pitura, M. (2011). Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa, Accero Taxand, GES, Warszawa

Hummel, R., Michalak. T., Sroka, R., Olczyk, M. (2016). CDP Climate Change Report 2016. CEE Edition, Warszawa

 

Sroka R. (2016). European SRI Study 2016. Poland, w: European SRI Study 2016, ed. S. Rasbash, Brussels

Sroka R. (2012). European SRI Study 2012. Poland, w: European SRI Study 2012, ed. A. Emson, Brussels

Sroka R., Ochot A., Szymczak M. (2019). Dane środowiskowe w raportach CSR wybranych spółek – dobre praktyki, w: Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR. Dobre praktyk, red. Wójcik-Jurkiewicz, M., Emerling, I., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 111 – 124.

 

Sroka R. (2013). Raportowanie społeczne na świecie, w: Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, red. N. Ćwik, Warszawa, s. 7 – 22.

Sroka R. (2018). ESG transparency on the Polish Capital Market, Annales Ethics in Economic Life, vol. 21, No.2, s. 55 – 72. 

Berniak-Woźny J., Wójcik-Jurkiewicz M., Sroka R. (2018). The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange – WIG INDEX – prior to the Transposition of the NFI Directive into Polish Law, w: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, University of Economics, Prague, s. 11 – 24

 

 

Sroka R., Nachyła M. (2019). Odpowiedzialne inwestowanie – dźwignią dla celów zrównoważonego rozwoju, w: UN Global Compact Yearbook 2019/2020, red. K. Wyszkowski i inni, Global Compact Network Poland, Warszawa 2019

Sroka R., Bieszki, M. (2017). Wykorzystanie systemu finansowo-księgowego do analizy i zbierania danych niefinansowych

Sroka R. (2014). HR przewagą konkurencyjną w relacjach inwestorskich, w: Raportowanie danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów, Sroka R. (red.). Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting, GES, Warszawa, s. 36 – 38. 

 

 

Sroka R., Kondraciuk J. (2013). Komisja Europejska rozszerza obowiązki sprawozdawcze spółek, w: Sroka R. (red.) (2013). Transparentność w obszarze ESG jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting, GES, Warszawa, s. 58 – 60.

Sroka R. (2013). Znaczenie raportowania społecznego spółek giełdowych, w: Sroka R. (red.) (2013). Transparentność w obszarze ESG jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting, GES, Warszawa, s. 58 – 54. 

Sroka R. (2012), Znaczenie raportowania ESG w relacjach z inwestorami – wyniki badania, w: Sroka R. (red.) (2012). Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Accreo Taxand, GES, Warszawa, s. 21 – 25.

 

 

Sroka R. (2012), Odpowiedzialne inwestowanie na świecie i w Polsce, w: Sroka R. (red.) (2012). Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Accreo Taxand, GES, Warszawa, s. 102 – 107.