dr hab. Robert Sroka

Jestem etykiem biznesu łączącym badania naukowe z pracą w biznesie i współpracą z administracją centralną. Od 15 lat teoretycznie i praktycznie zajmuję się etyką biznesu, odpowiedzialnym inwestowaniem, compliance, ładem korporacyjnym i prawami człowieka.

Od 2018 roku jestem Dyrektorem ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową oraz rzecznikem etyki w funduszu inwestycyjnym Abris Capital Partners. Współpracuję na stałe z Katedrą Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego. Jestem człnkiem Rady CET – Centrum Etyki Technologii. Posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Zrealizowałem kilkadziesiąt projektów doradczych wspierając rady nadzorcze i zarządy spółek oraz fundusze inwestycyjne we wdrażaniu programów etycznych, systemów antykorupcyjnych, strategii odpowiedzialnego biznesu, ESG i ładu korporacyjnego.  

Doświadczenia zawodowe zdobywałem pracując między innymi w EY w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju. Jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, analiz, raportów, przewodników i narzędzi dla biznesu, w tym książek „Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu” oraz „Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody”.  

Od 2009 jestem zapraszany przez administrację centralną do licznych grup roboczych i ciał eksperckich. W latach 2010 – 2013 przewodniczyłem Grupie roboczej ds. odpowiedzialnego inwestowania działającej przy zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. W latach 2016 – 2017 byłem członkiem Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów, w ramach którego przewodniczyłem Grupie roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Studiowałem i odbywałem staże naukowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, KU Leuven w Belgii, Metropolia University of Applied Sciences w Finlandii oraz w Institute for Sustainability Leadreship University of Cambridge. 

Jestem członkiem Invest Europe Responsible Investment Roundtable oraz European Business Ethics Network. Ukończyłem kurs dla członków rad nadzorczych. W 2021 roku Forbes Polska uchonorował mnie nagrodą główną w kategorii „Odpowiedzialny Kapitał” a The Drawdown przyznał mi nagrodę „ESG Professional of the Year” 2022. 

Jestem absolwentem University Cambridge Institute for Sustainable Leadrship oraz ukończyłem Oxford Impact Investing Program na Said Business School w Oxfordzie

 

I’m the ESG Director and Chief Ethics Officer for Central Europe at Abris Capital Partners. I am responsible for developing and overseeing a responsible investment policy and all ESG areas. I have 15 years of experience working on business ethics, ESG, corporate governance, ant-bribery, human rights, and sustainable development projects.

I have post-doctoral degree in management and quality studies. I cooperate with the Department of Entrepreneurship and Business Ethics at Kozminski University. I’m a member of the Advisory Board of the Centre for Ethics of Technology at Humanites Institute.  

Previously, Manager at EY Climate Change and Sustainability Services and EY Business Integrity and Corporate Compliance practice in Warsaw. Earlier, as the CSR Manager at Grupa Żywiec (Heineken Poland), have successfully lead Company to the Respect Index – an index of socially responsible companies on the Warsaw Stock Exchange.

I am a member of the Invest Europe Responsible Investment Roundtable and the European Business Ethics Network. I’m also a member of ESG Committee at the Polish Private Equity & Venture Capital Association and ESG Team at the Polish Association of Listed Companies. Between 2009-2014, I headed the Working Group on Responsible Investing in the Prime Minister’s CSR Advisory Team. Between 2016 – 2018 I also chaired the Ethics and Responsible Business Standards Working Group at the Ministry of Economic Development in Poland.

Initiator, author and co-author of several research reports, among others: ESG Analysis of Companies in Poland (a six-year project finished in 2018) and reports on ESG, responsible investment and business ethics. Co-author of a practical tool for investors and companies on how to prevent forced labor.

I also have deep knowledge and experience in sustainability standards and guidelines such as: ISO26000, SMETA, BSCI, SA8000. Lecturer of SRI and Business Ethics at Kozminski University in Warsaw. I am author of the books: „Undiscovered leaders of business ethics” and “Ethics and human rights in business”. I am graduated the University Cambridge Institute for Sustainable Leadership and finished the Oxford Impact Investing Program at Saïd Business School. I was honoured to receive the 'ESG Professional of the Year’ award at Year category at The Drawdown Awards 2022 in London.